youtube

Twitter

facebook

I. Dobra vladavina

Prvo programsko područje definisano je na način da obuhvati različita horizontalna pitanja koja se odnose na političke kriterijume za pristupanje EU. S obzirom da ova pitanja utiču na učinak Srbije u brojnim sektorskim politikama, prvo programsko područje je i najšire (u kontekstu obima i intenziteta aktivnosti CEP-a). Pitanja pokrivena ovim programskim područjem delom su obuhvaćena i analizirana iz horizontalne perspektive i u ostalim, više sektorski orijentisanim programskim područjima. Kako je misija CEP-a predominantno usmerena ka kvalitetu aranžmana kreiranja politika i procesa u Srbiji, programsko područje sastoji se iz dva stuba kako bi se naglasila posebna važnost kreiranja politika i koordinacije. Dva stuba prvog programskog područja su:

I.a Kreiranje politika i koordinacija

Prvi stub odnosi se na sisteme, aranžmane i procese kreiranja politika i koordinacije. Postojeći problemi u ovoj oblasti utiču u velikoj meri na probleme koji se javljaju u različitim poljima (javnih) politika, kao rezultat nedostatka koherentnog sistema. Sistem kreiranja politika u Srbiji nije zasnovan na dokazima, nedovoljno je (i proizvoljno) inkluzivan, ne podstiče učestvovanje, i nedostaje mu dobra koordinacija unutar i duž vladinih struktura. Iako rad CEP-a u drugim, više sektorski orijentisanim programskim područjima stavlja fokus na specifične sektorske probleme u kreiranju politika, ovo programsko područje obuhvata istraživačke i inicijative zagovaranja koje podrobno pristupaju konkretnim nedostacima sistema kreiranja politika, sa ciljem da doprinesu stvaranju koherentnog sistema kreiranja politika, zasnovanom na činjenicama i otvorenom za učešće javnosti.

Predmet istraživanja u okviru ovog stuba su: veze između kreiranja politika i istraživanja, ex-ante i ex-post procene uticaja, regulatorni/zakonodavni procesi, predstavljanje interesa i lobiranje, međuministarska koordinacija i koordinacija pri centru vlade, konsultacije sa javnošću i participatorno kreiranje politika itd. Kreiranje politika u Srbiji zahteva adekvatno planiranje na strateškom nivou i nivou politika, svrsishodno upravljanje izvršenjem sa fokusom na učinku, i koordinaciju aktivnosti u okviru same Vlade kao i u saradnji sa drugim državnim institucijama i civilnim društvom. Konačno, u kontekstu modernizacije i reforme državne uprave, sprovođenje politika zahteva kredibilno i profesionalno praćenje i evaluaciju.

I.b Demokratija, vladavina prava i odgovornost vlasti

Drugi stub programskog područja Dobra vladavina ima kao prevashodni fokus sve ostale aspekte političkih kriterijuma za pristupanje u EU, sa ciljem da doprinese stabilnosti i odgovornosti demokratskog sistema upravljanja zasnovanom na poštovanju vladavine prava i ljudskih i manjinskih prava. Reforma javne administracije, mehanizmi za osiguranje odgovornosti vlasti, decentralizacija i funkcionalne veze sa procesom integracije u EU, kako bi se izvršila priprema Srbije za funkcionisanje unutar EU sistema koji deluje na na više nivoa, predstavljaju centralne tačke ovog stuba. U kontekstu pregovora o pristupanju EU ovaj stub nastoji da obuhvati poglavlja 23 - Pravosuđe i fundamentalna prava, 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, 32 - Finansijska kontrola i aspekte poglavlja 5 - Javne nabavke. Kad dođe vreme, i Srbija se približi pregovorima o institucionalnom poglavlju, ovo programsko područje će obuhvatiti istraživanja i analize politike o predstavljenosti Srbije u institucijama EU.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme