youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 15: Energetika

Energetska politika definiše pravila za sektor uglja, unutrašnje tržište energije, energetsku efikasnost i obnovljivu energiju, nuklearnu energiju i bezbednost i zaštitu od radijacije, sa ciljem veće konkurentnosti, sigurnog snabdevanja i održivosti.

Pravnim tekovinama EU države članice se obavezuju na sigurnost snabdevanja. Određene kategorije naftnih proizvoda moraju biti držane u propisanim zalihama, a obavezno je i izveštavanje Evropskoj komisiji o aktivnostima u vezi sa sigurnim snabdevanjem. Prema Regulativi o sigurnosti snabdevanja gasom moraju se razviti i delotvorni planovi za hitne slučajeve. Regulativa takođe uspostavlja zajednički pokazatelj kojim se definiše prekid u snabdevanju, u slučaju kojeg su države članice dužne da sarađuju.

Unutrašnje tržište električne energije i gasa je potpuno liberalizovano 2007. godine. Propisi pozivaju na garantovanje univerzalnih usluga električne energije kao i na adekvatnu zaštitu osetljivih korisnika. U cilju što boljeg funkcionisanja tržišta električne energije i gasa zahteva se uspostavljanje nezavisnih regulatornih tela i nezavisnih sistemskih operatera prenosa.

U promovisanju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti pravo EU propisuje visoko efikasnu kombinovanu proizvodnju (cogeneration) i poboljšanja energetske efikasnosti u mnogim aspektima. Takođe, postavljaju se zahtevi ekološkog dizajna i energetskih oznaka kao i tela nadležnog za sprovođenje. Države članice imaju priliku da sarađuju u promovisanju obnovljivih izvora i energetske efikasnosti kroz progame kao što je Intelligent Energy Europe.

Visok nivo nuklearne bezbednosti i zaštite od rizika je od suštinske važnosti. Euratom agencija za energetsko snabdevanje drži ekskluzivna prava na zaključivanje ugovora o snabdevanju nuklearnim materijalima. Zaštita radnika i stanovništva se mora ostvariti kroz primenu pravila o zaštiti od radijacije, koja uključuju autorizaciju i izveštavanje o postupcima i operativnoj zaštiti, striktne kontrole, nadgledanje, nadzor životne sredine i spremnost za hitne slučajeve.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme