youtube

Twitter

facebook

Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju

Kvalitetnom politikom zadrzavanja kadrova do održive integracije Srbije u EUProblem prevelike fluktuacije kadrova zapažen je u državnoj upravi Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, s naglaskom na zaposlene u jedinicama nadležnim za poslove evropskih integracija i upravljanje fondovima EU i razvojne pomoći. Politika zadržavanja zaposlenih na poslovima evropskih integracija i upravljanja fondovima predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspešnu integraciju i članstvo u EU, zbog složenosti i specifičnosti poslova koji obavljaju. Shodno tome, Centar za evropske politike je među prvima prepoznao važnost i potrebu da se izradi sveobuhvatna analiza trenutnog stanja odliva kadrova iz ovih jedinica, i pruže preporuke za kreiranje održive politike koja bi obezbedila da najkvalitetniji službenici ostanu u upravi. 

Istraživanje ovog pitanja ostvareno je u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Uz dodatnu finansijsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), CEP je angažovan za potrebe analize aktuelnog stanja, utvrđivanja stvarnog uzroka, korena i obima problema, i pružanja opcija i preporuka. Glavni rezultat ove analize biće omogućavanje informisanog i efikasnog osmišljavanja politike zadržavanja kvalitetnih kadrova u državnoj upravi u Srbiji. 

U sprovođenju projekta, CEP uspešno sarađuje s Kancelarijom za evropske integracije, koja će biti glavni korisnik rezultata projekta.

Podrška mladim profesionalcima

OSFU okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina pridružila se timu CEP-a. Njen istraživački rad fokusiraće se na  analizu kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje projekata u okviru IPA fondova.

Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih I humanističkih nauka, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

Europan Fun for the BalkansCEP je započeo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom će biti sprovedena sveobuhvatna analiza kako bi se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i podigla svest o potencijalnim mehanizmima za unapređenje, u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz procesa integracije u EU i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zatim preporučilo bolje praćenje implementacije ove politike. Tokom devet meseci trajanja projekta predviđena je i faza zagovaranja, kod donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana, za primenu preporuka proisteklih iz istraživačkih aktivnosti.

Projekat finansira Evropski fond za Balkan, koji rukovodi programom Think and Link. Program ima za cilj da podstakne otvoren proces donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, zasnovan na činjenicama. Više o programu pročitajte ovde.

Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi

TEN NetworkCilj projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi’’ jeste jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za zagovaranje prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara koji se bave evropskim politikama u Jugoistočnoj Evropi – TEN, koju čine Centar za evropske politike (CEP), Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut alternativa (IA) iz Crne Gore. U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Implementacija projekta biće sprovedena kroz komplet radnih paketa koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB sa jasnim ciljem pridruživanja BEUC – Evropskoj organizaciji za zaštitu potrošača (radni paket 3).

Predviđeno vreme za implementaciju projekta iznosi 13 meseci, a sa realizacijom je započeto u februaru 2015. godine.

GIZ Open Regional Fund

Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga

Ambasada Francuske u SrbijiKakvi su trenutni kapaciteti državnih službenika za poslove povezane sa evropskim integracijama i pregovorima o članstvu? Na koji način zapošljavanje novih državnih službenika može da doprinese kvalitetnijem učinku Srbije u procesu pregovora, i kasnije članstvu? U svetlu sve većeg značaja koji se pridaje suštinski sprovedenoj reformi javne uprave, kao conditio sine qua non u pregovorima o pristupanju, Centar za evropske politike, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, nastoji da odgovori na ova pitanja u zajedničkom istraživačkom projektu. Cilj istraživanja je da analizira sistem zapošljavanja državnih službenika u Srbiji, kao jednog od aspekata stvaranja službeničkog sistema na osnovu zasluga, ukaže na mogućnosti njegovog unapređenja u kontekstu pregovora o članstvu, pokaže njen značaj za celokupno funkcionisanje države i samim tim da podstakne buduća istraživanja i bavljenje ovom temom. Nalazi istraživanja predstavljeni su 28. novembra 2014. godine, na zajedničkoj konferenciji održanoj u Francuskom institutu u Beogradu.

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

CEPU okviru projekta “Reforming Policy Coordination and the Centre of Government” koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović su angažovani da sprovedu istraživanje i izrade snimak (,,mapu’’) ciklusa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. Zahtevan rad koji pokriva sve faze ciklusa politika od planiranja na nivou Vlade, preko planiranja i kreiranja politike i  propisa na nivou ministarstava, izrade i praćenja strateških dokumenata, do odlučivanja Vlade i praćenja i evaluacije. Podaci do kojih se došlo arhivskim istraživanjem su upoređeni sa podacima i informacijama koji su prikupljeni dubinskim polustrukturiranim intervjuima sa predstavnicima četiri ministarstava koja su uzeti kao studije slučaja, kao i relevantnim vladinim kancelarijama, kako bi se došlo do zaključka o neusklađenosti de lege i de facto situacije. Na osnovu rezultata snimka stanja i analize uporednih dobrih praksi u državama članicama Evropske unije, projekat je rezultirao preporukama za unapređenje procesa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme